Върховният съд на Съединените щати одобри новите правила за "Зелена карта". Годишно около 500 хиляди души кандидатстват за такъв документ.

Промените предвиждат имиграционните власти да могат да отказват законен престой в страната, ако кандидатите са потенциални ползватели на социални помощи.

Властите ще преценяват възрастта, образователната степен и владеенето на английски език на кандидатите.

Аргументите на президента Тръмп са, че новите правила ще гарантират самостоятелността на имигрантите. Критиците обаче коментират, че това ще ограничи законната имиграция на хора с ниски доходи от латиноамериканските страни, Африка и Азия.