Замърсяването с пластмаса може да бъде намалено с 80% до 2040 г., ако държавите и компаниите направят промени в политиката и пазар, заявиха от Програмата на ООН за околната среда.

За да постигнем този ефект, трябва да се насочим към повече повторна употреба, рециклиране и повече преориентиране и диверсификация на пластмасовите продукти, казаха авторите на проучването. Това включва насърчаване от страна на правителствата на бутилките за многократно пълнене, диспенсерите за насипни товари, схемите за депозит и схемите за обратно приемане на опаковки, което би могло да намали с 30% пластмасовите отпадъци.

Намаление с още 20% може да се постигне, ако рециклирането се превърне в по-стабилна и печеливша индустрия. Използването на алтернативи като хартия или компостируеми материали вместо пластмаса за опаковки, пакети и продукти за вкъщи също би могло да спести още 17% от замърсяването с пластмаса, заяви UNEP.

Авторите на доклада твърдят, че преминаването към по-кръгова икономика ще доведе до икономии в размер на 1,27 трилиона долара, а други 3,25 трилиона долара ще бъдат спестени от подобряване на здравето, климата, замърсяването на въздуха, морските екосистеми и разходите, свързани със съдебни спорове.

Освен това до 2040 г. ще се създаде нетно увеличение на броя на работните места със 700 000, предимно в държавите с ниски доходи.

Снимка: iStock

Мащабът на проблема

Светът генерира 300 милиона тона пластмасови отпадъци годишно. От тях близо 60% се озовават в околната среда или на открити сметища и са пряко отговорни за замърсяването.

Всяка година повече от 8 милиона тона пластмаса стигат до океаните. Приблизително 40% от повърхността на световния океан е покрита с пластмасови отпадъци. Ако използването продължи със същите темпове, до 2030 г., в световния океан ще има повече пластмаса отколкото риба.

100 000 животни умират всяка година от заплитане в пластмасови отпадъци. Хората пък поглъщат 5 грама пластмаса седмично.

Пандемията от COVID-19 увеличи драматично пластмасовите отпадъци в света главно заради използването на еднократни маски.