Повече от 42 милиона гуми, които са изхвърлени в пустинята в Кувейт, ще бъдат рециклирани. Това е едно от най-големите гробища за автомобилни гуми в света.

Кадри с дрон показват необичаен пейзаж, който прилича на декор от филм за научна фантастика.

Огромното сметище се намира едва на няколко километра от жилищни постройки, като местните се оплакват от пожари и задушаващ черен дим.

Гумите бяха преместени, за да може да се изгради нов жилищен квартал и тяхното рециклиране вече започна. Специалната фабрика може да рециклира до 3 милиона гуми годишно.

Преработката на гуми е един от световните проблеми за околната среда, тъй като те са с голям размер и отделят много вредни химикали.