Близо 775 милиона души на планетата не знаят да четат и да пишат. Това сочат данни от разпространен в Бон документ на ЮНЕСКО - Организацията за образование, наука и култура на ООН.

Според изчисленията на организацията почти две трети от неграмотните са млади момичета и жени. Повечето живеят в Южна и Източна Азия, както и в Африка.

Около 122 милиона тийнейджъри от цял свят изобщо не са усвоили четмо и писмо. Навсякъде правителствата отпускат твърде малко средства за обучение по начална грамотност, при все, че образованието е сред основните човешки права, изтъква в тази връзка Роланд Бернекер, генерален секретар на германската комисия по въпросите на ЮНЕСКО.

"Въоръжените конфликти са сред причините за големия брой неграмотни", посочва ЮНЕСКО. Войните "налагат парите да се харчат за нужди на отбраната, вместо за образование", "конфликтите намаляват икономическия растеж, съдействат за разпространение на бедността и рушат инфраструктурата", отбелязва организацията.

Тя обмисля начини чрез които да помогне за намаляване на тенденцията да се увеличава броя на неграмотните хора. Предстоят няколко конференции по темата, посочват в комюнике от структурата на ООН.