В Латинска Америка и Карибите броят на бедните е нараснал със 7 милиона души само през 2015 година. Този скок се дължи преди всичко на свиването на регионалната икономика, обяви Икономическата комисия за Латинска Америка и Карибския басейн на ООН (ИКЛАК), цитирана от световните агенции.

Според оценките на ИКЛАК близо 29.2 на сто от жителите на района или 175 милиона души живеят в бедност, а това са 7 милиона повече, отколкото през 2014 година, когато бедността е обхващала 28 на сто от населението.

В крайна бедност са живели 12.4 на сто или 75 милиона души, посочват авторите на доклада "Социална панорама на Латинска Америка през 2015 година".

Страните в Латинска Америка отчетоха свиване на брутния си вътрешен продукт средно с 0.4 на сто през 2015 година, понасяйки загуби от рязкото поевтиняване на суровините, които са основният им износен продукт, под въздействието на отслабналото търсене на Китай и икономическата криза в Бразилия.

За да намали бедността, "Латинска Америка трябва да създава повече качествени работни места с права и социална защита, да въведе на практика минимална заплата и да защитава социалните разходи, които показват намаление на темпа на растежа си", заяви Алисия Барсена, изпълнителен секретар на ИКЛАК.

До 2012 година, след десетилетие на икономически растеж, регионът бе успял да намали с 15.7 процентни пункта равнищата на бедност, отбелязва „Франс прес”.