Извадиха необикновени археологически находки от морското дъно на италианския остров Вентотене. Артефактите имат голяма историческа стойност. Сред тях е безупречно запазена римска амфора от републиканския период.

Операцията е на подводния компонент на военноморската станция в Чивитавекия и финансовата полиция. Италианската аеронавигационна полиция, която е била на служба във Вентотене, е разбрала за наличието на подводни археологически находки в ограничен район в южната част на острова, който се характеризира с плитки води и е често посещаван от яхти.

Направено е подводно разузнаване и извличане на находките, като по този начин се избягва рискът от изземване от безскрупулни търговци. Гмурканията са проведени според точните инструкции на инспекцията с помощта на високопрофесионални водолази. Извадени са непокътнати римска амфора и масивен цилиндричен местен артефакт от туфа.

Находките са изкарани на повърхността с помощта на балони за повдигане и специални мрежи, след което са транспортирани до казармите на Финансовата полиция, където са потопени в резервоари с прясна вода за обезсоляване.