От утре влизат в сила правила, според които граждани на ЕС, които пътуват или работят в държава извън Съюза, подлежат на допълнителна консулска закрила, съобщи Европейската комисия (ЕК).

Правилата засягат случаите, когато гражданин на ЕС пребивава в чужда страна, където няма дипломатическо или консулско представителство на неговата държава. В такива случаи от утре европейците ще могат да се обръщат към консулствата на други страни от ЕС.

Разширената консулска защита се предвижда в случаи на тежко заболяване, задържане, загуба на паспорт, евакуация или когато граждани на ЕС станат жертва на престъпление.

По данни на ЕК 7 млн. европейци се намират в чужда държава, където няма дипломатическо или консулско представителство на тяхната страна и се очаква след две години този брой да се е удвоил.

В света има само четири държави, в които всяка от страните членки на ЕС има дипломатическо или консулско представителство – САЩ, Китай, Индия и Русия. За 2015 г. всеки шести гражданин на ЕС е пътувал на почивка до държава извън Съюза, а общо 30 млн. са трайно заселилите се в чужбина европейци. Всяка година граждани на ЕС предприемат 90 млн. пътувания в чужбина по работа или за отдих.

Използвани са материали на БТА