Европейската комисия предложи официално да се въведат две допълнителни временни изисквания за износа от ЕС на ваксини срещу COVID-19. За да влезе в сила, предложението трябва да бъде одобрено от Съвета на ЕС и от Европейския парламент.

ЕК предлага въвеждане на изискване за реципрочност - дали страната, към която се изнасят ваксини, е наложила ограничения на износа на такива препарати или съставки за тяхното производство.

Другото изискване е за пропорционалност - дали в държавата, получател на европейски ваксини, делът на имунизираните е по-висок, отколкото в ЕС и дали там епидемията е по-силно или по-слабо разпространена.

Тези две изисквания трябва да се вземат предвид, когато се оценяват заявките на производителите за износ.

От края на януари, когато ЕС въведе ограничения за износа, ваксини са били изпратени с 380 доставки до 33 държави по света. Основните получатели на европейски ваксини досега са Великобритания, Канада, Япония и Мексико.

Предвижда се от допълнителните правила да бъде изключен износът за Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Израел, Йордания, Исландия, Ливан, Лихтенщайн, Черна гора, Норвегия, Северна Македония, Сърбия и Швейцария.