България, Гърция, Полша и Литва ще получат 34 млн. евро за възстановяване на щетите от природни бедствия през 2017-та година. Средствата се отпускат от европейския фонд "Солидарност".

Предоставените за България помощи са на стойност 2 200 000 евро. Те трябва да покрият част от разходите за възстановителни дейности след наводненията в Бургас.

Поройните дъждове и придошлите води разрушиха мостове, дренажни канали и подпорни стени. Наводнението взе 5 жертви. 142 жилищни и 1200 други имота бяха наводнени.