Липсват десетки лекарства в аптечната мрежа. Част от тях са за лечение на коронавирус, но са и са животоподдържащи за други заболявания.

Според председателя на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов не става въпрос за презапасяване, а за увеличено потребление.

„Има увеличение на потреблението на лекарства в доболничната и извънболничната помощ. Рязко, в много пъти, се увеличи търсенето заради увеличената заболеваемост. Това съответно породи дефицит“, коментира в „Тази сутрин“ Костов.

По думите му, дори и при по-леките случаи, лекарите предписват антибиотици и хората ги пият. „Масово идват и хора без рецепти за антибиотици, но ние ги връщаме. Законът изисква рецепта на хартия“, каза още Николай Костов.