Как при бурен вятър летят покриви и падат дървета, а щъркеловите гнезда оцеляват?

Когато Емо Чолаков ви предупреди: прибирайте прането, той знаеше какво ще последва.

При последния вятър изпопадаха дървета, покриви, стълбове, но това, което птиците са построили върху стълбовете, устоя.

Пръчка в пръчка, клон върху клон. Всичко се кръстосва, оплита и замазва с кал. Щъркеловите гнезда тежат по 300 килограма и са толкова устойчиви, че е по-вероятно вятърът да събори стълба, а не гнездото.

От двайсет щъркелови гнезда в квартал „Бенковски”, нито едно не падна от вятъра. След месец, когато Емо Чолаков каже, че е време щъркелите да си идват, те ще намерят гнездата си незасегнати от вятъра.