Протестите са право на всеки. Чрез тях се отправят искания, настоява се за промяна и дори се сваля властта. Те винаги са политически, независимо дали протестиращите заявяват, че не са политически представени.

Снимка: Ладислав Цветков

Ако част от работата ти е да отразяваш граждански или чисто политически протести, неизбежно ще познаваш тяхната родна специфика. По традиция те не са крайни, не се стига до ексцесии и жертви (с изключение на тези в зората на демокрацията и 2013 г.).

Снимка: Ладислав Цветков

Не липсват мнения, че именно мирният им характер ги прави неефективни. Причината за мирното им протичане може да бъде обяснена и с липсата у нас на крайни радикални движения, каквито има в съседна Гърция, в Испания или други страни в Европа.

Навярно и у нас това ще се случи и признаците за това са на лице. Потърпевшите по традиция са гражданите.

Снимка: Ладислав Цветков

Ако има място за оптимизъм, това са протестите, които показаха през 2018 г. съпричастността на хората към родителите на деца в неравностойно положение.

Снимка: Ладислав Цветков

Редом до оптимизма има и песимизъм. Справедливи искания за достоен живот, законност, прозрачно управление на обществените средства не винаги успяваха да бъдат ясно изразени и представени на гражданско ниво.

Снимка: Ладислав Цветков

Макар и справедливи, исканията и публичната аргументация от страна на спонтанни говорители често пъти стъпват повече на емоции от колкото на гражданска култура и познаване на Конституционният, административен и правов ред.

Снимка: Ладислав Цветков

През 2018 г. много от исканията бяха чути от изпълнителната власт, други подминати. В крайна сметка, гражданските протести са важни. Няма значение колко са масови, а доколко са справедливи и дават резултат, за да може да се определяме като демократично общество.