Застаряването е ключовият процес на демографската ситуация в България. Това е един от изводите, който Христина Христова, съветник по социалната политика в Министерския съвет и бивш социален министър, посочи в студиото на „Тази сутрин” по повод демографската криза и процесите, които я оформят.

Три демографски процеса определят демографската ситуация – раждаемост, смъртност и миграция. И трите са неблагоприятни в момента, посочи тя. Според статистиката намаляването на населението е с около 48-50 хиляди души, което е равно на един среден български град.  

Оказва се, че явлението не е уникално за България – това е тенденция в целия Европейски съюз, „По раждаемост сме равни на Гърция, Швейцария, Малта, има дори по-силни икономики с по-ниска раждаемост в момента”, каза тя.

При нас проблемът е намаляването на населението се съпровожда с процес на застаряване, което натоварва всички системи – образование, здравеопазване и др. Половината от напускащите страната са млади хора, които биха дали добър естествен прираст, стана ясно още от думите на експерта.

Числата сочат, че през 2001 година на 100 души излизащи в пенсия са постъпвали 124 души на пазара на труда. Преди година на 100 излизащи постъпват 63.  

От 1986 година сме с отрицателен естествен прираст, а жените в детеродна възраст ще намалеят с половин милион до 2030 г., каза още Христова. Данните сочат, че имаме много аборти и двойки с фертилни проблеми.  

„Явиха се нови форми на семейство – хората вече не сключват брак официално. Но тези партньорства са малко по-нетрайни  и може да се отрази на качеството на живот на детето”, каза тя и посъветва, че е добре съвместното съжителство да се уреди законово и хората да се възползват от права.

В момента има 181 населени места без хора, живеещи в тях, а в София, Варна и Пловдив се намира една трета от населението на България.