Екоинспекцията в Пловдив провери сигнал за нерегламентирано сметище в коритото на река Чая.

То се намира в района на бившето предприятие "Мостстрой" в землището на село Катуница, Община Садово.

Установено е замърсяване на дигата и коритото на река Чая с отпадъци със смесен характер. При направения обход е установено и замърсяване в землището на Община Родопи със значителни размери.

Ще се дадат предписания за почистване и ще се предприемат съответните административни мерки срещу собственика на терена, допуснал замърсяването.

На собствениците на терените - общински и частни лица, ще се даде предписание за почистване на замърсения терен в съответствие със закона, а екоинспекцията ще следи за изпълнението им.