По-скъп ток за бита с общо 6% до 2019-та, препоръча  Световната банка за финансово стабилизиране на енергийния сектор у нас.

В докалада се предлага увеличаване на таксата "Задължение към обществото" с по 5% всяка година до 2019 г..

Това от една страна означава по-скъп ток за индустрията, а от друга - вдигане на цената за домакинствата с по 2 на сто на година.