Във Велика сряда от Страстната седмица е Тайната вечеря на Божия син с Апостолите, по време на която те научават, че един от тях ще го предаде.

В този ден Юда отишъл при юдейските първенци и уговорил предателството на Христос за трийсет сребърника.

Припомня се за ценното миро, пролято върху главата на Христос от разкаяла се блудница. Успяла да влезе в дома, където бил Христос, жената искала да засвидетелствува почитта си. Христос казал за нея, че се прощава много на този, който умее много да обича.

С Велика сряда приключват първите три дни на Страстната седмица, които споделят обща тема – края на света и съда Христов.

На Велика сряда не се пере и почиства в дома.