Столичната община започва кампания за събиране на текстил от домовете. Идеята е да се освободим от неизползваемите дрехи и текстилни предмети, без да замърсяваме околната среда.

Снимка: btvnovinite.bg
4 пункта и 28 контейнера ще бъдат разположени в Южния парк, Борисовата градина и пред Столичния инспекторат. В тях столичани ще могат да оставят ненужния си текстил.

Снимка: btvnovinite.bg

Всяка година в София се изхвърлят близо 12 000 тона текстил. 80 тона вредни емисии във въздуха се равняват на 328 тона текстил. По-големите текстилни предмети трябва да бъдат оставяни до контейнерите, от където ще бъдат събирани.

Снимка: btvnovinite.bg

За разлика от контейнери на българския червен кръст, в които трябва да се оставят само чисти и годни дрехи, при тези това не е задължително условие. Причината е, че дрехите от тях няма да бъдат дарявани, а рециклирани.

Снимка: btvnovinite.bg

„Целта на тези контейнери е да не могат да се изваждат нерегламентирано дрехите от там, тоест ведвъж пападнали, да могат да останат за последваща обработк”, добави Христова..

Текстилните контейнери ще бъдат поставени на места с постоянно видеонаблюдение или денонощна охрана.