Трета седмица след началото на учебната година училища у нас все още продължават да са в ремонт. Това налага учениците им да се обучават в други сгради.

В столичното 33-а езикова гимназия ремонт тече повече от два месеца. Полага се топлоизолация на сградата, поправя се покривът. Купен е дори и нов асансьор. Именно това е причината повече от 100 ученици временно да сменят класната стая.

Друга сграда за Елена означава повече ходене пеша всеки ден. Настаняват класа й в стаи, по-рядко използвани. Най-трудно е за учителите, които преподават едновременно в две сгради.

Не във всички училища в района има свободни стаи.

"Не беше възможно ремонтът да започне началото на лятото, тъй като имахме чисто технологични проблеми, свързани с избор на фирма, която да извърши ремонта. След това се изчаква 14-дневен срок обжалване. Имаше процедури, които трябваше да бъдат спазени”, обясни Стоименка Димитрова, директор на 33-а езикова гимназия "Света София".

В Русе ремонт премести цяло училище в друга сграда за една година.

Ремонтните дейности трябва да приключат в средата на септември 2020 г., но надеждите са срокът да бъде по-кратък и да посрещнат новата учебна година в обновената сграда.

В други над 50 училища дейностите ще продължават и след първия учебен ден.