Повече от половината домакинства у нас се топлят на въглища. Търговците вече почти са изчерпали запасите си.

Освен домакинствата, изцяло на въглища са и затворите, както и много училища в провинцията. В момента цената е 385 лв. за тон. Вече не се говори за увеличената в последните месеци цена, а дали изобщо ще има въглища. Защото запасите от началото на месеца са започнали направо да се изпаряват.

Продадени са 20 000 тона въглища, в складовете има под 10 000 тона, но доставките още се бавят заради замръзналите реки. Сметката за тон и половина въглища е 30 процента повече от първото зареждане през есента.

Въглищата се доставят от Кузбас, който се намира на 4 000 километра в Сибир. На пристанищата има, но всички пристанища са замръзнали.

Според търговците една от причините за кризата е, че хората вече не се запасяват с въглища в началото на сезона.

Спряло е и производството на брикети и пелети, защото разходите за изсушаването им в студа са много големи. Според специалистите бъдещето е в пелетите, които са по-чисти от въглищата и България може да произвежда сама.

В момента в страната се продават по 1 000 тона въглища на ден. Прогнозите са, че с това темпо запасите от вносни въглища ще стигнат едва за още 10 дни.