Болниците вече с достъп до електронното здравно досие на пациентите си, но само след дадено от тях съгласие. Наредбата за функционирането на Националната здравноинформационна система влезе в сила от тази година.

Здравното досие включва информация за прегледи и болнични лечения, резултати от изследвания, имунизации и предписани лекарства. Достъп до него в момента имат само потребителите с електронен подпис.

Той ще бъде разширен и за лечебните заведения, застрахователните дружества, както за някои институции в определени случаи. Пациентът ще дава разрешението си с подписване онлайн или с хартиен документ.