Съдът в Ловеч върна на баща им трите деца, държани с години заключени. Магистратите отмениха заповеди на социалните служби, с които три от четирите деца на Димитър Дюлгеров от село Дренов бяха изведени от дома им и настанени в различни центрове от семеен тип.

Това се случи след сигнал на майката Елена Дюлгерова, която живее и работи в Англия, че съпругът й налага физически и психически тормоз на децата им.

Съдът е приел, че и трите заповеди са издадени при съществено нарушение на формата, тъй като никъде не били посочени конкретни фактически основания за издаването им. В мотивите на съда се посочва още, че няма доказателства за физическо насилие от страна на бащата спрямо трите му деца и не са налице предпоставки за опасност за здравето и живота им.

Такова насилие не е установено нито при прегледите на децата от личния им лекар, нито от становището на психолозите и социалните работници.

Според решението на магистратите начинът, по който са изведени децата, също не съответства на целта на закона. Затова съдът постанови "Социално подпомагане"-Ловеч, да заплати разноските по делото.

Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок.