Стопаните от Силистренско започнаха сеитбата на пшеницата и вече са засети първите 38 300 декара, съобщиха от областната земеделска дирекция, цитирани от БТА.

Засети са и 27 000 декара ечемик, 500 декара тритикале и 87 680 декара зимна маслодайна рапица. Направена е предсеитбена подготовка на 451 731 декара земя.

Тази година средните добиви от есенниците бяха по-високи от миналогодишните.

Получените 532 килограма пшеница средно от декар са с 88 килограма повече от миналата година. С 20 килограма по-висок от миналогодишния е средният добив от 429 килограма от ечемика.

С 47 килограма над миналогодишния е добивът от тритикале, а от зимната маслодайна рапица - с 94 килограма.