Ражданията у нас продължават да намаляват, а процентът на тези, които са извършени със секцио, да се увеличава. Това показват данните за 2019 г. на „Индекс на болниците“ в областта на Акушерството и гинекологията (АГ). Данните за изготвянето му са предоставени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Как се променя броят на ражданията?

 • 58 237 през 2017 г.
 • 55 796 през 2018 г.
 • 54 762 през 2019 г.

Те са осъществени в 107 лечебни заведения срещу 106 през предходната година.

В 16 от болниците обаче броят на ражданията е по-малък от 100, колкото е заложеният минимум за дейността на година в последния проект за медицински стандарт по АГ на Министерството на здравеопазването. Това са предимно общински болници в по-малки населени места като Берковица, Каварна, Балчик, Левски, Червен бряг и др. През 2018 г. по-малко от 100 са били ражданията в 13 болници.

Къде има най-много раждания?

 • „Майчин дом“ - 3553
 • „Шейново“ - 2080
 • „Св. София“ - 2214
 • „Селена“ в Пловдив - 2264

Над 1000 раждания са извършени в 15 болници в страната.

Успоредно с намаляването броя на ражданията продължава да се увеличава делът на тези, които са осъществени чрез секцио.

 • През 2019 г. то е използвано от 47,35% от жените
 • През 2018 г. - от 46,90 %
 • През 2017 г. - от 45%

Делът на секциото в различните лечебни заведения варира от 0 до 97 процента.

Лечебните заведения, в които по този метод са осъществени над две трети (70%) от ражданията, са:

 • МБАЛ „Хигия“ в Хасково
 • УБ „Лозенец“ в София
 • МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян
 • СБАЛ „Св. Лазар“ в София
 • „Софиямед“
 • „Торакс д-р Сава Бояджиев“ в Пловдив
 • „Св. Марина“ в Плевен
 • Бургасмед
 • УМБАЛ „Дева Мария“ в Бургас