Работодателите са против и догодина да плащат първите три дни болнични.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев каза по време на заседанието на Тристранния съвет, че бизнесът не може да подкрепи запазването на плащането на първите три дни болнични, тъй като мярката е въведена като антикризисна и е трябвало да действа до края на 2010 година.

Социалните партньори обсъдиха проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване.

Работодателите се обявиха и против административното увеличение на минималните осигурителни доходи в дейностите, в които не е постигнато споразумение със средния процент в договорените дейности - 7,5 процента, тъй като по думите на Велев това увеличение не е изчислено правилно.

Ръстът реално е 6,2 на сто, припомни позицията на бизнеса Велев. Според него би могло да се коригират праговете със средния индекс на средния осигурителен доход в тези икономически дейности.