Десетки сигнали са получени в Инспекцията по труда за неподходящи условия на работа в горещите летни дни.

Общо 20 сигнала за работа при високи температури са подадени за периода от последната седмица на юни до сега. Почти всички са за работа в закрити помещения, пише БГНЕС.

Най-много сигнали - 8, са подали работещи в предприятия за производство на облекло. При проверките обаче е установено, че само 3 от тях са основателни, т.е. температурата е била над допустимите граници.

От всички 20 сигнала, основателни са били 11. Сигналите са както за високи температури в помещенията, така и за липса на възможност за проветряване и неосигурени разхладителни напитки и вода.

В закрити помещения работодателите са длъжни да поддържат оптимална температура, съобразена с разпоредбите. Според наредбата на работните места градусите през топлия период трябва да бъдат между 18 и 25, като стойностите варират според типа работа - лека, средна или тежка. Допустимата температура не може да бъде над 28 градуса, но има определени и изключения. Според тях при много високи температури навън, в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

По време на проверките за работа при високи температури са установени 33 нарушения. Често се установява, че има осигурени технически средства за разхлаждане, които обаче не са проектирани съобразно пространствата, които охлаждат, или към момента на проверката не работят. Не се осигуряват и климатизирани помещения за възстановяване на топлинния баланс на организма. В по-малките предприятия често не се осигурява вода и разхладителни напитки.