Върховна административна прокуратура (ВАП) изиска информация от служебния министър на здравеопазването има ли разписани правила за прием на деца с коронавирусна инфекция в болници и регламентирано ли е прилагането на щадящи тестове в детски колективи.

Тези действия са предприети във връзка със значителното увеличаване заболеваемостта от коронавирус във възрастовата група 0-19 години.

Контрол на противоепидемичните мерки

Прокуратурата поиска и информация налице ли е заповед за контрол на ваксинационния процес – какво гласи тя, констатирани ли са нарушения, както и за „издаване“ на сертификати, без да е извършена ваксинация. Пита и има ли регламентация в случай на „пробив на ваксината“, дали това се изследва и по какъв ред.

Стойчо Кацаров трябва да изпрати информация има ли акт за проверка на лица с ваксинационен сертификат (дали имат реално поставени ваксини) и как се регламентира това.

Следва да се изясни и издаван ли е регламент за контрол по отношение на лабораториите, които правят тестове за коронавирус.

Служебният здравен министър трябва да изпрати и информация дали се урежда извършване на анализ на причините на високата смъртност на заболели с коронавирусна инфекция у нас и търсят ли се възможности за промяна на тази тенденция, а така също и дали са регламентирани медицински практики за лечение и прием в болници.

Министерство на здравеопазването следва да изпрати информация до ВАП в кратък срок.