Допълнителни 6.5 млн. лв. за финансиране на инфраструктурни обекти в седем общини отпусна правителството. Средствата са от държавния бюджет, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Най-много пари се дават на общини, които са управлявани от ГЕРБ. Така Пловдив ще получи 3.6 млн. лв. за строителство на спортна зала, а Плевен ще бъде подпомогнат с 1.24 млн. лв. за изграждането на плувен басейн.

Дулово ще получи до 350 000 лв. за рехабилитация на улици в града и в село Орешене. Част от средствата са и за основен ремонт на покрива на читалището в село Яребица и за реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа.

За община Златоград са предназначени 220 000 лв. за изграждане на подпорни стени и аварийно укрепване на бреговете на реки, канализация на населени места, извършване на строително-монтажни работи на пътища и изграждане и ремонт на улици.

На община Неделино се дават 215 000 лв. за енергийна ефективност в училище “Св. Св. Кирил и Методий”.

Община Чупрене ще получи 644 700 лв. за реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа в село Горни Лом.

На Сливен се дават 290 000 лв. за основен ремонт на сградата на читалището в село Тополчане.