Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) може би ще стане държавен орган като Комисията по финансов надзор. Това каза председателят на Комисията по енергетика Рамадан Аталай.

„В този си вид, в този си състав ДКЕВР не е в състояние да направи цялостните анализи, за да представи пред обществото реалното състояние на електроразпределителните дружества”, заяви Аталай.

„Може би ще стане като държавен орган – като Комисията по финансов надзор и т.н. и другите комисии, с реални възможности да прави анализи за всяко ваше действие, за всеки ваш разход и за всеки ваш приход”, каза депутатът на представителите на ЕРП-та, които присъстваха на заседанието на Комисията по енергетика.

По думите на Аталай дружествата трябва да направят анализ откакто са приватизирани на приходите и разходите си, за да се установят съответните печалби и какво дружествата са инвестирали. "Едните казват - инвестирали сме един милиард, народните представители казват - не ги виждаме. Ще минем през този анализ, за да стане ясно на всички", обяви още Аталай.

Комисията по енергетика поиска от енергодружествата информация за приходите им до момента, за да може да се установи дали се изнасят пари извън страната.
 
Представители на трите електроразпределителни дружества отчетоха на заседанието на парламентарна енергийна комисия, че очакват големи загуби. За година загубите на "Енергопро" ще достигнат 143 млн.лева, прогнозира Пламен Стефанов от компанията. Загубите на ЧЕЗ до края на годината се очаква да достигнат близо 200 млн.лева. EVN отчита загуба от 300 млн.лева.

Сред причините за отрицателните финансови резултати Стефанов открои недофинансираните разходи за извършени инвестиции, които не се покриват чрез крайните цени на електроенергията. От ЧЕЗ поискаха да се създаде среда, в която ДКЕВР да намери компромис, за да не бъде бизнесът дестабилизиран. От "Енергопро" настояват да се увеличи броят на експертите в ДКЕВР, за да може комисията на място да направи финансови проверки за всеки разход на компанията.