От началото на 2024 г. България приема еврото без преходен период, като левът ще остане законно платежно средство за месец. Това се посочва в приетия днес проект на Национален план за въвеждане на еврото в Република България, съобщават от Министерството на финансите и БНБ.

Подготовката за присъединяването на България към еврозоната е при целева дата 1 януари 2024 година. Въвеждането на еврото е планирано без преходен период, като датата на приемане на единната валута ще съвпада с въвеждането му като официална разплащателна единица. Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс между еврото и лева.

След въвеждане на еврото в рамките на месец левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство.

Проектът беше приет днес от Координационният съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, който е със съпредседатели управителят на Българската народна банка Димитър Радев и министърът на финансите Асен Василев. 

Проектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане преди внасянето му за разглеждане от Министерския съвет. Конкретните задачи, които трябва да се извършат в процеса на подготовка за членство в еврозоната, с конкретните срокове и отговорни за изпълнението институции ще бъдат детайлно разписани допълнително в План за действие.