Крайният срок за подаване на заявления по схемата „60/40“ отпада, съобщиха от Агенцията по заетостта. Първоначално беше обявено, че желаещите да се възползват от мярката могат да кандидатстват за нея до 21 април.

До 8 април 873 работодатели бяха подали молби за помощ от държавата, при която се осигуряват 60% от възнагражденията и осигуровките на служителите.

Промяната идва след направени промени в Закона за извънредното положение, а целта е да се даде възможност на повече представители на бизнеса да се възползват.

Заявленията за кандидатстване по мярката се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването.

Препоръчително е документите да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Документите могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда.