Петчленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалби на няколко души, сред които са актьорът Явор Бахаров и подсъдимият за смъртта на  журналиста Милен Цветков – Кристиан Николов.

Техните жалби бяха срещу член от наредбата за реда за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.

Според върховните магистрати с наредбата се цели намаляване на случаите на управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества, както и да се гарантират обективни, точни и надеждни резултати при установяване на употребата им. Съдът прецени, че няма допуснати нарушения в текстовете на наредбата.

Съдът е посочил още, че няма противоречия и при текстовете, които уреждат режима на съхранение в различен етап от установяването, както и че те не са тъждествени.

Обстоятелството, че в Наредбата са посочени конкретни лаборатории за изследвания, също законово не противоречи.

Петчленният състав е счел за неоснователно и възражението в 7-дневен срок от връчване на наказателно постановление или повдигане на обвинение по чл. 343б от Наказателния кодекс заинтересованото лице да може да поиска повторно извършване на химически анализ.

Според съда това не само не ограничава правото на защита, а дава допълнителна възможност за такава с извършването на повторен анализ.

Определянето на срок за това е в съответствие с принципа за разглеждане и решаване на делата в разумен срок, включително и относно задължението на прокурора и разследващите органи да осигурят провеждането на досъдебното производство в предвидените по НПК срокове.

Решението на ВАС е окончателно.

Само преди дни -  на 5 декември, актьорът Явор Бахаров бе обвинен за открита у него марихуана - 0,3 г. Той бе задържан в четвърто районно управление в София.

Според разследващи количеството, намерено у Явор Бахаров, се равнява приблизително на половин цигара.

На 29 юни миналата година Бахаров бе осъден окончателно от Окръжния съд в Благоевград условно с четиригодишен изпитателен срок. През февруари 2020 г. той бе заловен да шофира след употреба на алкохол и наркотици.

Преди дни Апелативният съд в София потвърди деветгодишната присъда на Кристиан Николов, който бе обвинен за тежката катастрофа през 2020 г., довела до смъртта на журналиста Милен Цветков.