Изпит по български език и литература в първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2013/2014 г.

От висшето училище информираха, че Ангел Острянов от столицата е изтеглил темата за първата изпитна задача - създаване на аргументативен текст, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература. Кандидат-студентите ще пишат по темата: „Геройство и срам в „Епопея на забравените“ от Иван Вазов”.

Лазарина Николова от София изтегли темата за втората задача, в която младежите трябва да съпоставят следните цитати и да осмислят поставените в тях проблеми: „Не оставяй да изстине буйно сърце на чужбина” на Христо Ботев и „Ти не ме оставяй да загина, Господи, преди да съм живял!” на Атанас Далчев.

1345 кандидат-студенти се явяват на изпита днес. Специалностите, за които могат да кандидатстват след изпита са много – философия, психология, културология, педагогика, българска филология, арменистика и кавказология, логопедия и други.