Собствениците на дружества в неплатежоспособност да са задължавани да изплащат дължимите трудови възнаграждения и обезщетения на работниците. Такъв вариант предлагат от КНСБ да бъде обмислен и въведен в Кодекса на труда, съобщава БТА.

Според президента на синдикалната организация Пламен Димитров отговорността на собствениците, която според Търговския закон е само до размера на участващия капитал, не трябва да се прилага и по отношение на трудовите правоотношения.

От КНСБ предлагат този вид задължение да се възлага само на собствениците, които имат контрол при вземане на решения за разпоредителни сделки с активите на предприятията.

Синдикалистите предлагат и други промени за решаването на проблемите на работниците и служителите, на които са им забавени заплатите.

Сред тях е и възможността Фондът за гарантиране на вземанията на работниците и служителите да може да извършва еднократно гарантирано плащане на работници и служители в случаите на временна финансова криза на работодателя. Според законодателството в момента, Фондът се задейства, когато има процедура на неплатежоспособност.

Колко пари се бавят?

Към края на 2015 г. има забавяния на трудови възнаграждения в размер на над 19 млн. лева. За миналата година са изплатени забавени трудови възнаграждения в размер на 24 млн. лв.

Продължителността на забавяне на трудовите възнаграждения рядко надхвърля 2-3 месеца. В близо 40 процента забавянето е месец, 20 на сто забавят възнагражденията два месеца, а в 15 на сто от случаите - не са изплатени възнагражденията три месеца.

В защита на синдикалистите

Синдикалистите предлагат да се криминализират деянията насочени срещу упражняване на правото на синдикално сдружаване.

Те предлагат да се създаде нов текст в Наказателния кодекс. Според него който чрез насилие, заплаха или по друг начин пречи на някого да осъществи свое конституционно право на синдикално или всяко друго сдружаване се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до 5 хил. лева.

При втори такъв случай наказанието е до пет години лишаване от свобода или глоба до 10 хил. лева.