72% от българите смятат, че Механизмът за сътрудничество и проверка трябва да продължи да действа. Това показва тематично проучване на Евробарометър по поръчка на Европейската комисия, съобщиха от представителството на Европейската комисия в България. 

Според 12 на сто Механизмът трябва постепенно да отпадне в следващите няколко години, 8 на сто искат незабавното му спиране, а други 8% нямат мнение.

Практически всички българи посочват като сериозни проблеми пред страната корупцията (97 на сто), организираната престъпност (96 на сто) и недостатъците в съдебната система (94 на сто).

Като цяло българите смятат, че Механизмът за сътрудничество и проверка оказва положително влияние върху съдебната система (според 57%), борбата с организираната престъпност (53%) и с корупцията (50%).

Според 28 на сто от българите положението с организираната престъпност се е подобрило, откакто България е член на ЕС. 25% са на мнение, че функционирането на съдебната система се е подобрило от 2007 г. насам. 17 на сто вярват, че за същия период корупцията е намаляла.