Вече се разглеждат варианти и възможности за разширяване на автомагистрала "Тракия" в участъка София - Пловдив с по едно платно в двете посоки. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на изслушване в парламентарната транспортна комисия, съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство.

По думите на Нанков основание за това дават данните от трафик камерите, според които в пиковите летни дни на 2015 г. и 2016 г. преминалите през участъка автомобили са между 32-33 хиляди за денонощие, а над 37 хил. са отчетени през най-натоварения ден - 31 август 2016 г.

Вече са започнали проучвания, тъй като след четири години ситуацията ще бъде много тежка.

Министърът е бил изслушан във връзка с процедурата за изграждането и въвеждане в експлоатация на тол система за преминаване по републиканските пътища, в т. ч. актуалност на процедурата по обществена поръчка за системата. Според него новият модел ще бъде по-справедлив, тъй като ще се приложи принципът "който амортизира повече, плаща повече". 

Той е отбелязал, че пътният сектор се издържа основно от лекотоварните автомобили, като в последните години тенденцията е делът им да нараства. Съотношението през 2015 г. е било 64% леки автомобили и 36% тежкотоварни, а през 2016 г. приходите от леки автомобили са над 70 на сто от общия дял.

"Целта ни е максимално бързо внедряване на новия модел за събиране на такси за преминаване по републиканската пътна мрежа, който е част от европейския модел. Визията ни е да имаме устойчиви и самофинансиращи се инфраструктурни сектори", коментира Нанков и допълва, че тенденцията в европейски мащаб е за преминаване от винетна към тол система.

Министърът е обърнал внимание, че според един от разработените модели в анализа на банката приходите от новата система се очаква да бъдат в размер на над 1 млрд. лв. още през първата година, като целта е пътният сектор да бъде издържан от тежкотоварния трафик.

Целта е да достигнем 661 млн. лв. повече през този период, като те ще се разходват само за рехабилитация, ремонт у строителство на нови пътища, уточнява той. Разработен е и резервен вариант, предвиждащ повишаване на винетките за тежкотоварни автомобили за следващата бюджетна година.