9 дни преди старта на кампанията "Да изчистим България заедно", материалите за почистване вече отпътуваха за различни точки от страната. Тази сутрин талисманът на кампанията Зеленко Зеленков, изпрати камиона с консумативи.

От бюджета на предприятието за дейностите по опазване на околната среда са отделени 90 хиляди лева за материали.

40 хиляди чувала и 40 хиляди чифта ръкавици ще бъдат доставени до различните подразделения на екоминистерството, басейновите дирекции и националните паркове.

Предвидени са и 3200 ваучера за гориво за извозване на отпадъците, които са раздадени на областните управи.

От началото на кампанията през 2012 г. досега са извозени над 90 хиляди тона отпадък и са почистени над 10 хиляди нерегламентирани сметища.

Кампанията набира скорост и все по-голяма популярност и хората, които се включват в нея, са все повече, така че положителният ефект ще бъде много по-голям от миналата и по-миналата година.