Национално пълномащабно учение "Защита 2019" се провежда на територията на четири области в страната. 

Целта е да се проверят и координират действията на Единната спасителна система при евентуална авария в АЕЦ „Козлодуй”. Учението се провежда на всеки четири години.

На един от входовете на централата е струпана противопожарна техника, както и апаратура за измерване на радиацията.

По сценарий екипи проиграват ситуации, свързани с овладяване на техническа авария в АЕЦ "Козлодуй".

Извършва се херметизация на обществена сграда и на хранителен магазин, както и евакуация на ученици от училище в Козлодуй.