Липса на координация между отделните институции и между държавните и общинските служби при работа с деца и семейства в риск – това е изводът от първото национално проучване на системите, подкрепящи ранното детско развитие. Кои са основните проблеми и какви мерки ще бъдат взети?

Изледването на здравната, социалната и образователна система е по поръчка на фондация "За нашите деца" и е направено от експерти от неправителствения сектор и учени от БАН.

У нас все още няма единна информационна система, която да проследява всеки отделен случай на дете и семейство в риск. Недостатъчна е и подкрепата за предотвратяване на изоставянията.

В страната все още работят 16 дома за медико-социални грижи, в които живеят 550 момичета и момчета. Някои от тях са изоставени още в родилните отделения.

Получила помощ в подходящия момент, днес Биляна помага на други. В центъра за обществена подкрепа на фондация "За нашите деца" е заедно с дъщеря си, за да донесе играчки и дрехи. Семействата в затруднение получават там консултации, помощ и обучение. Неща, които на държавно ниво трудно се намират.

„При посрещането на детето, ако има интензивна медицинска грижа, то няма достатъчно добра координация със социален работник, който може да помогне на семейството”, заяви Ваня Шалапатова - изпълнителен директор на фондация "За нашите деца".

До 3 години трябва да бъдат затворени последните 16 дома за медико-социални грижи.

Вместо тях ще има 20 центъра за деца с хронични заболявания, където те ще получават здравни грижи, а родителите им – обучение как да ги отглеждат в къщи. Специалистите в болниците пък ще бъдат обучавани да разпознават децата в риск.

„Има много какво още да положим като усилия трите системи заедно, за да може да се прави във всички родилни отделения, в цялата страна и наистина да правим всичко възможно децата да бъдат отглеждани в биологична среда” каза Росица Димитрова - зам.-министър на труда и социалната политика.Образователното министерство пък ще подписва споразумение със социалните за обмен на информация за децата в риск. Продължава да се работи и за връщане на отпадналите от училище.

„25% от децата на практика не бяха установени къде се намират и на какъв адрес живеят в момента, това е наистина сериозно предизвикателство”, обясни Деница Сачева - зам.-министър на образованието.

Ще се работи и за улесняване на достъпа до детска градина, защото всяко пето дете до 6-годишна възраст е извън системата.