Линията на бедност за 2024 г. ще е 526 лв., реши Министерският съвет. В момента тя е 504 лв., т.е. увеличението е с 22 лв. 

От 1 юни тази година с линията на бедност са свързани социалните помощи и редица социални плащания. Линията се актуализира всяка година по специална методика, като се определя по изследването на Евростат „Статистика на доходите и условията на живот“.

„Ще се разшири обхватът на хората, които получават социална пенсия за старост, ще подобри подкрепата за уязвимите групи, тъй като по-голям брой семейства в нужда ще получават подкрепа от държавата. Около 800 000 души от уязвими групи ще получат финансова подкрепа в по-висок размер“, обясни социалният министър Иванка Шалапатова.

При обсъждането на новия размер на линията на бедност преди седмица бизнесът подкрепя предложението на кабинета, докато синдикатите са против.

Основните критики на профсъюзите са свързани не само с конкретния размер, но и с методиката за определянето на прага.

Те смятат, че този показател трябва да се актуализира спрямо инфлацията, а не спрямо данните на Евростат. По техни изчисления линията на бедност трябва да се увеличи на 646 лв.