“Започваме цялостен процес на анализ на всички изкривявания на пенсионната система на България”, каза в предаването "Защо, г-н министър?" министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова. 

Тя обясни, че анализът ще се прави с експертна помощ от ЕК и ще бъде готов до средата на 2024 г. “Въз основа на него ще начертаем нови мерки за една адекватна пенсионна система, която ще дава възможност на пенсионерите да живеят достойно", обясни Шалапатова.

Социалният министър коментира и изказването на финансовия министър Асен Василев, че няма да има коледни добавки на пенсионерите.

„За мен е справедливо, когато размерът на пенсиите е адекватен за потребностите на хората. Чух тревогите на много пенсионери и това, което предприех, с експертна помощ от Комисията, предоставена лично от еврокомисаря по заетостта и социалните права Никола Шмит и неговия екип да направим цялостен анализ на пенсионната система”, обясни тя.

"Близо 26% от българските деца живеят в риск от бедност и социално изключване", допълни тя.

Според него бедността се предава през поколенията. Тя посочи, че до края на годината ще бъде разработен конкретен план за действие за ранно детско развитие, както и стартиране на подкрепящи услуги още от ранна детска възраст, за да може да се изкорени бедността. 

Социалният министър коментира и увеличението на минималната работна заплата от правителството, която от 1 януари ще бъде 933 лв. “Минималната работна заплата е изключително важно да е адекватна - "не можем да продължаваме в България да имаме бедни работещи". По последни данни минималната заплата се е увеличила само с 35 евро, за сравнение в Германия тя се е увеличила с 258 евро. Нашата мотивация е да повишим качеството на хората”, обясни тя.

Шалапатова коментира и протестите миньори и енергетици, които работят във въглищните централи. “Няма основания за страх. Целият екип на министерството разработи цялостна програма за всички тези 25 000 хора, които ще бъдат повлияни. Стартираме до края на годината със средства от програмата за развитие на човешките ресурси пълен демографски и социо-икономически анализ на ситуацията на тези 25 000 души. Стартираме със синдикалните организации картографиране на уменията на всички тези хора, така че всички нови инвеститори, които отсега вече заявяват интерес за инвестиции в тези региони, да видят насреща какъв компетентностен микс ние притежаваме в лицето на тези хора, да могат да им предлагат алтернативна форма на заетост", каза тя.

Тя добави, че ако тези хора искат да придобият нови умения, ще бъдат покрити разходите им. "Ще има индивидуален кариерен план за всеки един от тези 25 хиляди души, както и план за подкрепа на домакинствата на тези хора", посочи министърът.

Повече гледайте във видеото.