Кой носи отговорност за бедстващите в Осоговската планина коне?