В поне три от измервателните станции за чистота на въздуха в България този четвъртък е имало проблеми и не са били отчетени правилните стойности на замърсяване. Това съобщиха от Изпълнителната агенция по околна среда в отговор на въпрос на bTV.

Причините се оказват свързани с аварии на уредите и планова профилактика.

По обяд от РИОСВ – Перник съобщиха за повреда в измервателната станция, поради която не могат да дадат данни за чистотата на въздуха в миньорския град по това време, макар по-рано там отново да бяха отчетени превишения на нормите на серен диоксид.

Оказва се, че измервателната станция е спряла да работи заради отворено помещение.

„Поради засиления медиен интерес към данните от АИС „Перник“ – Център с цел информиране на населението помещението е било отворено за голям интервал от време и анализаторът за серен диоксид е влязъл в авариен режим от 8 до 11 ч. този четвъртък, 16 януари, и е спрял да работи“, съобщават от Изпълнителната агенция по околна среда.

След възстановяване на нормалната работна температура от 12:00 ч. апаратът предава нормално данни в реално време, съобщават от ведомството.

Подадени са сигнали за проблеми и с измервателните станции в Благоевград и Гълъбово - два града, в които жителите също твърдят, че има проблеми с чистотата на въздуха.

Според информацията, изпратена от ИА "Околна среда",  е имало технически проблем с апарата за серен диоксид в АИС „Благоевград“ от 0:00 ч. на 15 януари до 12:00 ч. на 16 януари. Затова данните за серен диоксид са обявени за невалидни, след което апаратът е изключен. 

Не се съобщава дали и кога апаратът ще бъде включен.

В АИС „Гълъбово“ пък се извършва профилактика на апарата за серен диоксид от 10:00 ч. на 16 януари до момента. По-късно днес се очаква апаратът да влезе в работен режим, казват от ИАОС.