Глоби и санкции за „Софиямед”, където акушерка преби новородено, ще има, съобщиха от Министерство на здравеопазването, позовавайки се на доклада на Медицински одит. Тепърва инспекторите ще решават в какъв размер ще бъдат наказанията.

Здравното министерство може да затвори Неонатологията, където акушерката Емилия Ковачева, извърши посегателство над бебе. Ведомството мотивира намерението си с недостатъчния брой кадри в клиниката. На този фон повече от половината акушерки в страната са в пенсионна възраст.

Тепърва проверка на столичната здравна инспекция трябва да установи дали Неонатологията отговаря на второ ниво на компетентност, съгласно медицинския стандарт. Ако се открият нарушения, ще бъдат отнети редица разрешителни.

От „Софиямед” обаче смятат, че болницата е сред най-добрите в страната.

„Протестна мрежа” организираха протест пред здравното заведение. Отзоваха се едва няколко души.

Междувременно в официално писмо до медиите медиците от „Софиямед” призовават да се спре със спекулациите около болницата. Според тях някой умишлено се опитва да очерни частната болница. Писмото носи подписите на 400 медици.

Докладът на инспекцията по труда ще стане ясен в четвъртък. В него ще бъдат записани нарушенията на болницата по трудовото законодателство.

Публикуваме констатациите на доклада:

"1. Установено е несъответствие между Разрешение за осъществяване на дейност № МБ-378/30.12.2014 г. на Министерство на здравеопазването и  Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „Софиямед” ООД.

2. Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на Неонатология в отделение по акушерство и гинекология с дейност по неонатология при МБАЛ „Софиямед” ООД не е утвърден от Управителя на ЛЗ и не е актуализиран към периода на проверката в съответствие с МС „Неонатология” от 2014 г.

3. Съгласно щатните разписания от 01.01.2014г. и 28.04.2015г. и трудовите договори на медицинския персонал, ЛЗ не отговаря на изискванията за персонал в структурата по неонатология от второ ниво на компетентност, съгласно МС „Неонатология”.

4. Акушерка Емилия Ковачева работи по Трудов договор № 913/07.03.2014г. и Договор за извършване на работа чрез личен труд от 28.03.2014г. в УМБАЛ “Софиямед” ООД.

5. Договорът за извършване на работа чрез личен труд на Емилия Йорданова Ковачева и “МБАЛ Софиямед” ООД е подписан едностранно само от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Организираните работни смени на ак. Ковачева от 24 часа включват 12 часа по основен трудов договор и 12 часа по Договор за извършване на работа чрез личен труд.

7. Констатирани са работни смени от 24 часа само по основен трудов договор.

8. Работните 12 часови смени в структурата по неонатология от второ ниво на компетентност са обезпечени с лекар и акушерка.

9. Нарушена е разпоредбата на чл. 189 от Закона за здравето – не са застраховани всички медицински специалисти работещи в ЛЗ.

10. Никол Руменова Димитрова е родена на 14.04.2015г. в 10.04.ч. чрез Цезарово сечение в АГО на УМБАЛ „Софиямед“ ООД. В оперативен протокол №118 от 14.04.2015г., представен чрез информационната система на УМБАЛ „Софиямед“, не са отразени размерите на плацентата (два взаимноперпендикулярни диаметри на плацентата), с което не са спазени изискванията на медицински стандарт „Акушерство и гинекология”.