Акушерката Емилия Ковачева от „Софиямед”, която преби новородено бебе, е изработила извънредните часове, които се полагат за година, само за три месеца и дори ги е надхвърлила. В същото време тя не е получавала задължителните по закон почивки между смени. Това установи проверката на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Освен Ковачева още една акушерка в Клиниката по акушерство и гинекология на болница „Софиямед” е работила едновременно на трудов и на граждански договор с лечебното заведение и двете са полагали извънреден труд над законоустановените норми.

Редовни нарушения по разпределението на работното време обаче са установени основно при Ковачева. „За периода януари - март 2015 г. Емилия Ковачева 20 пъти е работила по две последователни смени без да й е осигурена задължителната по закон междудневна почивка от 12 часа”, отбелязват от агенцията.

„За първите три месеца на годината лицето е отработило една редовна смяна от 8 часа, 30 дневни и 29 нощни 12-часови смени, общо 716 часа труд при 496 часа, необходими за отработване при 40-часова работна седмица. Положеният извънреден труд за януари - март е от 220 часа при допустими 150 часа за цялата година”, отбелязват още от ГИТ.

Според агенцията работодателят е допуснал нарушения при разпределението и отчитането на работното време като цяло.

bTV научи, че санкциите за лечебното заведение ще са до 25 000 лв.

Първоначално от „Софиямед” заявиха, че акушерката рядко е взимала допълнителни дежурства – два-три пъти тази година. По-късно, когато излязоха данни от "Медицински одит", те признаха, че е работила допълнително 240 часа, което е по седем 24-часови смени месечно.

Ръководството на болницата обаче зави, че лечебното заведение е за пример и заявиха, че обвиненията срещу тях са компромати и война срещу тях.

„Главна инспекция по труда” ще продължи проверката в „Софиямед“ по останалите клиники и отделения. В същото време започват и масови проверки в лечебните заведения в цялата страна.

Прочетете целия доклад на „Главна инспекция по труда”:

„Главна инспекция по труда” ще продължи проверката в „Софиямед“ по останалите клиники и отделения. В същото време започват и проверки в лечебните заведения в цялата страна.

„Две акушерки в Клиниката по акушерство и гинекология на болница „Софиямед“ са работили едновременно на трудов и на граждански договор с лечебното заведение и са полагали извънреден труд над законоустановените норми, установи проверка на ИА ГИТ.

Редовни нарушения по разпределението на работното време обаче са установени основно при лицето Емилия Ковачева. За периода януари - март 2015 г. Емилия Ковачева 20 пъти е работила по две последователни смени без да й е осигурена задължителната по закон междудневна почивка от 12 часа. Законодателят е регламентирал задължителна почивка за възстановяване на работната сила, тъй като преумората е една от основните предпоставки за трудови инциденти. Тя, както и стресът, който е основен риск при работещите в здравеопазването, може да доведе и до т.нар. синдром на професионално изчерпване „Бърнаут” (burnout). Той е описан за първи път през 1974 г. при работещи в социални служби, които след около година работа ставали депресивни и емоционално изчерпани, нервни и раздразнителни, цинични и подозрителни към хората, с които работели.

За първите три месеца на годината лицето е отработило една редовна смяна от 8 часа, 30 дневни и 29 нощни 12-часови смени, общо 716 часа труд при 496 часа, необходими за отработване при 40-часова работна седмица. Положеният извънреден труд за януари - март е от 220 часа при допустими 150 часа за цялата година. Нарушавани са и ограниченията за извънреден труд за година, месец, седмица и за два последователни работни дни.За месец април, до инцидента на 17-и срещу 18-и, Емилия Ковачева е работила три пъти по 24 часа без прекъсване. В предоставения при проверката график за нея е предвидена почивка от пет последователни дни, а веднага след датата на инцидента и планиран годишен отпуск, поради което за април е било заложено Ковачева да положи общо 168 часа труд, т.е. 8 часа извънредно.