Акушерката Емилия Ковачева от „Софиямед”, която преби новородено бебе, е изработила извънредните часове, които се полагат за година, само за три месеца и дори ги е надхвърлила. В същото време тя не е получавала задължителните по закон почивки между смени. Това установи проверката на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Освен Ковачева още една акушерка в Клиниката по акушерство и гинекология на болница „Софиямед” е работила едновременно на трудов и на граждански договор с лечебното заведение и двете са полагали извънреден труд над законоустановените норми.

Редовни нарушения по разпределението на работното време обаче са установени основно при Ковачева. „За периода януари - март 2015 г. Емилия Ковачева 20 пъти е работила по две последователни смени без да й е осигурена задължителната по закон междудневна почивка от 12 часа”, отбелязват от агенцията.

„За първите три месеца на годината лицето е отработило една редовна смяна от 8 часа, 30 дневни и 29 нощни 12-часови смени, общо 716 часа труд при 496 часа, необходими за отработване при 40-часова работна седмица. Положеният извънреден труд за януари - март е от 220 часа при допустими 150 часа за цялата година”, отбелязват още от ГИТ.

Според агенцията работодателят е допуснал нарушения при разпределението и отчитането на работното време като цяло.

bTV научи, че санкциите за лечебното заведение ще са до 25 000 лв.

Първоначално от „Софиямед” заявиха, че акушерката рядко е взимала допълнителни дежурства – два-три пъти тази година. По-късно, когато излязоха данни от "Медицински одит", те признаха, че е работила допълнително 240 часа, което е по седем 24-часови смени месечно.

Ръководството на болницата обаче зави, че лечебното заведение е за пример и заявиха, че обвиненията срещу тях са компромати и война срещу тях.

„Главна инспекция по труда” ще продължи проверката в „Софиямед“ по останалите клиники и отделения. В същото време започват и масови проверки в лечебните заведения в цялата страна.

Прочетете целия доклад на „Главна инспекция по труда”:

„Главна инспекция по труда” ще продължи проверката в „Софиямед“ по останалите клиники и отделения. В същото време започват и проверки в лечебните заведения в цялата страна.

„Две акушерки в Клиниката по акушерство и гинекология на болница „Софиямед“ са работили едновременно на трудов и на граждански договор с лечебното заведение и са полагали извънреден труд над законоустановените норми, установи проверка на ИА ГИТ.

Редовни нарушения по разпределението на работното време обаче са установени основно при лицето Емилия Ковачева. За периода януари - март 2015 г. Емилия Ковачева 20 пъти е работила по две последователни смени без да й е осигурена задължителната по закон междудневна почивка от 12 часа. Законодателят е регламентирал задължителна почивка за възстановяване на работната сила, тъй като преумората е една от основните предпоставки за трудови инциденти. Тя, както и стресът, който е основен риск при работещите в здравеопазването, може да доведе и до т.нар. синдром на професионално изчерпване „Бърнаут” (burnout). Той е описан за първи път през 1974 г. при работещи в социални служби, които след около година работа ставали депресивни и емоционално изчерпани, нервни и раздразнителни, цинични и подозрителни към хората, с които работели.

За първите три месеца на годината лицето е отработило една редовна смяна от 8 часа, 30 дневни и 29 нощни 12-часови смени, общо 716 часа труд при 496 часа, необходими за отработване при 40-часова работна седмица. Положеният извънреден труд за януари - март е от 220 часа при допустими 150 часа за цялата година. Нарушавани са и ограниченията за извънреден труд за година, месец, седмица и за два последователни работни дни.За месец април, до инцидента на 17-и срещу 18-и, Емилия Ковачева е работила три пъти по 24 часа без прекъсване. В предоставения при проверката график за нея е предвидена почивка от пет последователни дни, а веднага след датата на инцидента и планиран годишен отпуск, поради което за април е било заложено Ковачева да положи общо 168 часа труд, т.е. 8 часа извънредно.

Относно работното време на останалите акушерки в отделението, според предоставените документи, са установени единични случаи на 24-часови дежурства, както и на неосигурена задължителна седмична почивка от минимум 36 часа при сумирано изчисляване на работното време. Не са установени нарушения на работното време на лекарите в Клиниката.

Работодателят е допуснал нарушения относно разпределението и отчитането на работното време като цяло. Те създават предпоставки за трудно установяване от контролните органи на нерегламентирано полагане на извънреден труд и липса на задължителни почивки. В Правилника за вътрешния ред на болницата е регламентирано, че работната смяна по график не може да надвишава 12 часа, но не е определен в него реда за отчитането на работното време и начина на редуване на смените. Не са издавани заповеди за полагане на извънреден труд поне 24 часа предварително. Извънредният труд не е начислен във ведомостите за трудовите възнаграждения, тъй като е изплащан по силата на граждански договор. Това обаче е нарушение на трудовото законодателство, тъй като естеството на работата, за която е положен, а именно оказване на медицински грижи с работно време и работно място, предполага наличие на трудови правоотношения. Предоставеният граждански договор с Емилия Ковачева не е подписан от нея и е с изтекъл срок. Работодателят е допуснал още със свое знание или без изричното си противопоставяне полагането на извънредния труд извън установеното работно време. Установени са и трудови договори с липсващи задължителни атрибути, като датата на постъпване на лицето на работа.

За установените нарушения са дадени задължителни за изпълнение предписания. За неспазването на задължителната междудневна почивка, на максималната продължителност на положения извънреден труд и максималната продължителност на работната смяна от работодателя е потърсена и административнонаказателна отговорност. Санкциите са между 1500 лв. и 15 000 лв.

Предвид установените нарушения в болница „Софиямед“ и идентифицирането на практиката в лечебните заведения трудови правоотношения да се прикриват с граждански договори, Главна инспекция по труда започва масирани проверки в лечебните заведения в цялата страна. Приоритет ще бъде работното време и възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Продължава и проверката в „Софиямед“ по останалите клиники и отделения.”

  • Чакат се резултатите от две експертизи по делото срещу Емилия Ковачева
  • Делото срещу Емилия Ковачева пак не започна
  • Съдът пусна Емилия Ковачева под домашен арест
  • Изписаха битото от акушерка бебе
  • Здравният министър Петър Москов наказа "Софиямед"
  • Глоби за “Софиямед” ще има
  • Началник в "Софиямед": 90% от българските болници са под нашия стандарт
  • Нов протест срещу "Софиямед"
  • "Софиямед" признаха: Наши служители работят извънредно
  • Москов: "Софиямед" може да остане без лиценз за определени процедури