Eвростат пуска статистическо „табло“ за управление на възстановяването от COVID-19 от днес. Онлайн инструментът съдържа месечни и тримесечни статистически индикатори от различни области, които показват как икономиките и социалните системи на страните от ЕС се развиват по време на пандемията.

Интерактивното табло е разработено с участието на Националния статистически институт и статистическите институции на останалите държави членки.

„Таблото“ съдържа 20 показателя, които обхващат области като макроикономическо развитие, бизнес и търговия и пазара на труда. То ще се актуализира всеки месец с последните налични данни и ще се обогатява с нови показатели.

Европейското табло за управление на възстановяването разполага с интерактивен инструмент, свързан с базата данни на Евростат. Всеки индикатор може да бъде визуализиран посредством интерактивна графика. Възможни са също сравнения между държави и във времето, като данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно.

Всяко негово издание ще съдържа коментар, описващ икономическата и социалната ситуация през последния наличен период.

По думите на генералния директор на Евростат Мариана Коцева новото европейско табло за възстановяване на статистиката ще информира и подкрепи политиците при вземането на адекватни и навременни решения за преодоляване на кризата с кронавируса.

Приоритетът на ЕС през 2021 г. е да изведе успешно европейската икономика от безпрецедентната криза, причинена от пандемията COVID-19, каза от своя страна Паоло Джентильони, комисар по икономиката. Той добавя, че за да се вземат правилните решения, трябват обективни и навременни данни.

Инициативата е част от общите усилия на Европейската статистическа система за реакция при кризи.