За периода от март до юни тази година в 26-те страни от Европейския съюз са регистрирани 168 хил. смъртни случая повече в сравнение със средното ниво предходните четири години, съобщава днес Евростат

Тези данни включват всички смъртни случаи, независимо от причините им, но могат да бъдат полезни при оценяване на прякото и косвеното влияние на пандемията от COVID-19 върху европейското население, уточняват от статистическата служба на ЕС.

Най-голям ръст на смъртните случаи тази година спрямо предходните четири има в края на март и в началото на април. Най-силно засегната е Испания, следвана от Италия и Франция.

Ирландия не е включен в статистиката, тъй като все още не е изпратила данни.

От данните на Евростат става ясно, че около 96% от 168-те хиляди допълнителни смъртни случая за периода от март до юни са били на хора на 70 и над 70 години.