От 1 януари 2018 г. детските градини и ясли в Девня ще са безплатни. Общината реши да поеме разходите на семействата и за млечната кухня.

В индустриалния град ба ясла и градина ходят 312 деца. Месечната такса досега беше 20 лв.

Решението на общината обаче ще помогне на повечето семейства, не само на социално слабите, смятат родители.

То ще доведе и до добро предучилищно образование, добра подготовка за първи клас и най-вече – задържане на всички деца в образователната система, смята директорът на детска градина „Незабравка“ Радостина Георгиева.

От общината са пресметнали, че годишният приход от таксите е около 40 хил. лв. и бюджетът може да ги поеме като разход, за да стимулира раждаемостта и отглеждането на децата.  

„Сумите не са големи, така че е по силите на общината да си го позволи – коментира кметът Свилен Шитов. – Това е жест към работещите и трудещите се родители“.

Общината освен това ще дарява с по 500 лева всяко новородено дете с пълнолетни родители.

Вижте повече във видеото: