Броят на студентите в България намалява. За последните 5 години те са с над 40 хиляди по-малко. Близо 200 хиляди са студентите в момента, по данни на просветното министерство. 

Заедно с българските си колеги, днес ще празнуват и над 13 хиляди души от други държави, които се обучават у нас.

Бъдещите висшисти са в 52-е професионални направления, в 51-ин университета.

От догодина започва да функционира още един университет - Висшето военно-въздушно училище в Долна Митрополия.

Снимка: bTV

Най-много остават студентите по икономика. В навечерието на празника Силвия Петкова получи награда за отличен успех в Стопанската академия в Свищов.

„Да, наистина има много икономисти в България, защото почти всеки университет предлага такива специалности, но смятам, че подготовката, която предлага Академията, е на ниво”, споделя Силвия.

Броят на колегите й обаче намалява - от близо 12 хиляди преди няколко години, сега са 3 пъти по-малко. Осем от деветте блока на Студентския град са празни.

Снимка: bTV

Оборотът на заведенията за бързо хранене е спаднал наполовина.

Според ректора причините са комплексни. Най- значимите -демографската криза и географията на висшето училище.

Снимка: bTV

„Даваме си сметка, че и ние боледуваме от основния проблем, който имат университетите в социалните науки. Науката, науката ни куца, ние не сме така добре разпознаваеми, нямаме толкова научни публикации”, заяви доц. Иван Марчевски, ректор на Стопанска академия "Димитър а. Ценов".

Научните публикации са един от критериите, по който се определя субсидията на университета, реализацията на студентите и оценката от акредитацията. От министерството отчитат, че така насърчават университетите да подобрят качеството.

Снимка: bTV

„Точно тези висши училища, които са си променили вътрешните правила за заплата и насърчават преподавателите, които извършват научна дейност, най-силно са повишили показателите си за публикационна активност”, обясни Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Рейтинговата система на висшите училище показа, че студентите по икономика в цялата страна значително намаляват. Сега те са под 40 хиляди.