Промените в закона за ДДС, касаещи ресторантьорския бранш и продажбата на книга, влизат за разглеждане в бюджетната комисия на парламента.

На първо четене беше прието, че за тях данъкът става 9%.

Вчера стана ясно, че между първо и второ четене на закона вече са направени промени. Така например част от служителите в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" ще продължат да се осигуряват на минималната работна заплата от 610 лева.

Заедно с намаляването на данъка върху добавената стойност за ресторантите първоначално бе предвидено осигурителният праг за заетите в тях да се увеличи до 800 лв.

Вносителите обясниха обаче, че не всички имат тясна специализация и тези, които полагат неквалифициран труд ще могат да останат на минималния осигурителен праг.