Две области излизат от тъмночервената зона – Бургас и Ямбол, на база 14-дневната заболеваемост от COVID-19 у нас.

Само една област е в жълтата зона с под 250 хил. на 100 000 души – Кърджали.

Общата заболеваемост за страната се понижава до 593 на 100 000 души спрямо 613 вчера.

За последните 7 дни има спад за страната с 24%.